Menu
Your Cart

Качество

Стотици компании в България, както и в чужбина, се доверяват на компаниите в групата „Инса” заради доказаното високо качество на продуктите и услугите им. Процесите на производство и крайните продукти отговарят на националните и световни стандарти.


За цялостното изпълнение на дейностите “Инса Ойл”, „Инса” ЕООД, „Инса Газ” и „Инса Порт” прилагат система за управление на качеството ISO 9001, система за управление на околната среда ISO 14001 и система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001. Всяка една от системите е сертифициранa от TUV NORD CERT GmbH.